موجود می باشد

XSV 1002 RLسینک یک و نیم لگن گرد ( ونیزا )

ابعاد 51 * 100  سانت

عمق لگن 20  سانت

چپ و راست

 

تعداد بازدید : 134

تعداد نظرات: 0

3.0 ستاره