ماشین لباسشویی

موجود می باشد

3,260,000  تومان  


XP 8312


کالای ویژه فروش اینترنتی

 

قفل ایمنی کودک

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,190,000  تومان  


XW 812


کالای ویژه فروش اینترنتی

 

مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,890,000  تومان  


XW 916 مونتاژ


کالای ویژه فروش اینترنتی

 

مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,560,000  تومان  


XW 916


کالای ویژه فروش اینترنتی

 

مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,740,000  تومان  


XW 1014


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

جهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

مجهز به سیستم ABS  نگهدارنده دیگ

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,190,000  تومان  


XW 712


کالای ویژه فروش اینترنتی

 

مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,480,000  تومان  


XW 712 مونتاژ


کالای ویژه فروش اینترنتی

 

مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,560,000  تومان  


XP 9314 S


قفل ایمنی کودک

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

مجهز به سیستم ABS  نگهدارنده دیگ

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :8
صفحه 1 از 1 صفحه