ماشین لباسشویی

موجود می باشد

8,530,000  تومان  


XP 8312


قفل ایمنی کودک

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

7,870,000  تومان  


XW 812


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

9,350,000  تومان  


XW 916


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

5,390,000  تومان  


XW 916 مونتاژ


 مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

5,610,000  تومان  


XW 916 LS/K1 مونتاژ


مجهز به سیستم ABS نگهدارنده دیگ

برنامه ویژه شستشوی لباس های  ابریشمی - پشمی و ورزشی

مجهز به دکمه آکوپلاس

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

9,790,000  تومان  


XW 1014


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

جهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

مجهز به سیستم ABS  نگهدارنده دیگ

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

7,650,000  تومان  


XW 712


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

4,620,000  تومان  


XW 712 مونتاژ


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

9,850,000  تومان  


XP 9314 S


قفل ایمنی کودک

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

مجهز به سیستم ABS  نگهدارنده دیگ

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :9
صفحه 1 از 1 صفحه