ماشین لباسشویی

موجود می باشد

3,050,000  تومان  


XP 8312


قفل ایمنی کودک

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,980,000  تومان  


XW 812


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,650,000  تومان  


XW 916 مونتاژ


 مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

3,380,000  تومان  


XW 916


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,580,000  تومان  


XW 1014


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

جهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

مجهز به سیستم ABS  نگهدارنده دیگ

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,190,000  تومان  


XW 712 مونتاژ


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

2,980,000  تومان  


XW 712


مجهز به دکمه توقف و شروع مجدد

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

3,380,000  تومان  


XP 9314 S


قفل ایمنی کودک

مجهز به برنامه توربو جهت کاهش مدت زمان شستشو

مجهز به سیستم ABS  نگهدارنده دیگ

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :8
صفحه 1 از 1 صفحه