فر

موجود می باشد

XPO 6902 TGE IX


فر گازی 90 سانت با گریل برق

دارای سیستم ایمنی قطع گاز

مجهز به فن خنک کننده و کانوکشن

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

XPO 6602 TGE IX


فر گازی 60 سانت با گریل برق

دارای سیستم ایمنی قطع گاز

مجهز به فن خنک کننده و کانوکشن

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :2
صفحه 1 از 1 صفحه